ΕΛΛΑΣ ως ΙΔΕΑ

Άρθρο του Γιώργου Μιχαήλ

Η Ελλάς ως ιδέα δεν θα πεθάνει ποτέ.
Είναι η μοναδική αληθινά ανθρώπινη ιδέα. Είναι ταυτόχρονα μια οικουμενική ιδέα. Και
ως τέτοια δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί σε κάτι σχηματικό όπως ένα κράτος. Ούτε
είναι δυνατόν να παζαρευτεί μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αρχηγών κρατών.
Είναι επίσης αδύνατον να εκφυλιστεί μέσω της υπογραφής οποιονδήποτε χαρτιών.
Όσοι πιστεύουν στην ιδέα αυτή, Έλληνες και μη, το γνωρίζουν.
Και γνωρίζουν επίσης πως έχει ο καιρός γυρίσματα. 11.000 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού,
αγώνων και πόνου δεν σβήνονται έτσι απλά.
Είναι πολύ βαριά η κληρονομιά αυτή για να επηρεαστεί από το οτιδήποτε.
Οποιοδήποτε σχέδιο, οποιοδήποτε συμφέρον, οποιαδήποτε ραδιουργία, είναι
καταδικασμένα να συντριβούν επάνω σε κάτι τόσο δυνατό. Κάτι το οποίο διαθέτει την
ισχύ να κινητοποιήσει αν χρειαστεί δεκάδες, ακόμα και εκατοντάδες εκατομμύρια
ανθρώπους. Όπως τόσες και τόσες φορές κατάφερε στο παρελθόν για να επιβιώσει
μέχρι σήμερα. Ας το έχουν υπόψη τους αυτό όσοι σχεδίασαν, σχεδιάζουν και
ευελπιστούν να συνεχίσουν να σχεδιάζουν πλάνα εναντίον του.
Αυτό είναι ο ελληνισμόs. Και για αυτό είναι αθάνατοs.