28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Άρθρο του Γιώργου Μιχαήλ

Η έλλειψη κατασταλαγμένων παραδόσεων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης Ελλάδας και οφείλεται σε μια πολύ βαθύτερη αιτία από οποιαδήποτε μπορεί κάποιος αρχικά να σκεφτεί.

Η έλλειψη αυτή ωστόσο, αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο η σημερινή κυβέρνηση της Ελλάδας αποφάσισε την ακύρωση των εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου.

Ο ακρογωνιαίος λίθος της συνοχής ενός λαού είναι οι βαθιά ριζωμένες συνήθειές του.

Από το γεγονός ότι η ημερομηνία της 28ης Οκτωβρίου δεν αποτελεί επέτειο για ολόκληρο το λαό της Ελλάδας, μπορεί κάποιος να συμπεράνει πως δεν αποτελεί παράδοση.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα αδιαμφισβήτητο και αποδεκτό από όλους έθιμο.

Για το λόγο αυτό, η ακύρωσή του, έστω και για λόγους υγείας, είναι μια απόφαση η οποία δεν θίγει ανεπανόρθωτα την κοινή γνώμη.

Είναι μια απόφαση η οποία μπορεί να παρθεί χωρίς συνέπειες.

Εάν ο λαός της Ελλάδας όμως θέλει να συνεχίσει να επιβιώνει, πρέπει να αποκτήσει συνοχή.

Να μετατραπεί σε ένα συμπαγές σύνολο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την δημιουργία και την τήρηση ακράδαντων παραδόσεων, σεβαστών από ολόκληρη την κοινωνία.